O nas/ About us

Zajmujemy się kompleksową obsługą stoisk targowych w Polsce i za granicą. Aranżujemy wnętrza komercyjne oraz inne formy 3D o przeznaczeniu sprzedażowym i wizerunkowym. Jesteśmy profesjonalistami o dużym doświadczeniu i wiedzy w zakresie konstrukcji jak i budowy. Rozumiemy potrzeby klienta.

We provide comprehensive services for trade fair stands in Poland and abroad. We arrange commercial interiors and other 3D forms for sales and image purposes. We are professionally managed builders with a great experience and knowledge in construction and buildings. We understand your needs and put all our resources into bringing your dream home into reality.

Naszym klientom oferujemy całościową obsługę targów. Projektujemy stoiska targowe na zamówienie zgodnie z wytycznymi klienta. Sami produkujemy zaprojektowane stoiska oraz dowozimy je na miejsce targów. Montujemy na miejscu w wyznaczonym czasie. Po targach zajmujemy się rozbiórką stoiska. W naszej ofercie znajdą państwo również możliwość magazynowania stoisk po zakończonych targach.

Wieloletnie doświadczenie oraz własne zaplecze techniczne sprawiają, iż hillmar.pl świadczy usługi na najwyższym poziomie. Zachęcamy do kontaktu.

We offer our clients comprehensive trade fair services. We design custom exhibition stands in accordance with the client’s guidelines. We produce the designed stands ourselves and deliver them to the fair site. We assemble on site at the scheduled time. After the fair, we dismantle the stand. Our offer also includes the possibility of storing stands after the fair.

Many years of experience and our own technical resources make hillmar.pl provide services at the highest level. We encourage you to contact us.

Doświadczenie/ Experience

Budowę stoisk targowych oferujemy w kompleksowej obsłudze targów. Zajmujemy się projektowaniem oraz wykonaniem stoisk targowych. Działamy bez pośredników. Doświadczony zespół zapewnia profesjonalne wykonanie. Działamy na całym świecie, mamy liczne kontakty oraz podwykonawców. Nie ograniczamy się jednak do budowy stoisk targowych tylko w Polsce.

Obsługujemy naszych klientów kompleksowo. Projektowanie, budowa, montaż, demontaż oraz transport stoisk targowych.

We offer comprehensive trade fair services for the construction of trade fair stands. We design and build exhibition stands. We operate without intermediaries. An experienced team ensures professional execution. We operate all over the world, we have numerous contacts and subcontractors. However, we do not limit ourselves to building exhibition stands only in Poland.

We serve our clients comprehensively. Design, construction, assembly, disassembly and transport of exhibition stands.