Doświadczenie/ Experience

Budowę stoisk targowych oferujemy w kompleksowej obsłudze targów. Zajmujemy się projektowaniem oraz wykonaniem stoisk targowych. Działamy bez pośredników. Doświadczony zespół zapewnia profesjonalne wykonanie. Działamy na całym świecie, mamy liczne kontakty oraz podwykonawców. Nie ograniczamy się jednak do budowy stoisk targowych tylko w Polsce.

Obsługujemy naszych klientów kompleksowo. Projektowanie, budowa, montaż, demontaż oraz transport stoisk targowych.

We offer comprehensive trade fair services for the construction of trade fair stands. We design and build exhibition stands. We operate without intermediaries. An experienced team ensures professional execution. We operate all over the world, we have numerous contacts and subcontractors. However, we do not limit ourselves to building exhibition stands only in Poland.

We serve our clients comprehensively. Design, construction, assembly, disassembly and transport of exhibition stands.